Mostbet AZ91: İndir Android, iOS proqramını yükləyin

0
40

Mostbet AZ91: İndir Android, iOS proqramını yükləyin

Mostbet AZ91: İndir Android, iOS proqramını yükləyin

  1. Android üçün Mostbet indir apk
  2. IOS üçün Mostbet indir app

Mostbet AZ91: İndir Android, iOS proqramını yükləyin

Android üçün Mostbet indir apk

Mostbetdə bir smartfon və tablet vasitəsilə aktivdir və tətbiqində oyuncular, sportlardan faydalanmak istəyə bilərlər. Əgər siz bir Android cihazınız var və onu mostbet.az sahəsindən indirmək istəyirsiniz, aşağıdakı əməliyyatları yürüyün:

  1. Bizim sahəmizə https://mostbet.az adresi vasitəsilə girin.
  2. Ana sahənə doğru düymənə basın və “Android uygulaması indir” menyusundan bağlanın.
  3. Proqramı indirmək üçün özünüzə telefonunuzun saxlayacağını seçin.
  4. Indirməyə başlayın və quraşdırmaq üçün seçim edin.

IOS üçün Mostbet indir app

İOS sisteminde işlədən bir Apple cihazınız var və onu mostbet.az sahəsindən indirmək istəyirsiniz, aşağıdakı əməliyyatları yürüyün:

  1. Bizim sahəmizə https://mostbet.az adresi vasitəsilə girin.
  2. Ana sahənə doğru düymənə basın və “IOS uygulaması indir” menyusundan bağlanın.
  3. Qeyd: iTunes App Store’unun faydalanmaq lazımdır.
  4. Mostbet app-ı açıb indirməyə başlayın.

İndirməyə vəqti keçmişdir?

İndirməyə keçdiyinizə ehtiyac olarsa, cihazınıza düzgün telefon kodunu (AZXXXXXXX) şəxsiyyət silində göstərmək üçün sistemə bağlanın. Cihazınıza sizə məxsus təsir edən telefon kodunu tapa bilərsiniz. Qeyd: Azərbaycan, Arxadag or xatır-da Qrup bölməsinə qadar proqramı indirə bilərsiniz.

Cihazınızda indirilməmisdir?

Əlavə xəbərdarlıq etdiklərimizdən mənfi, Android və iOS proqramında nə olar? Nəticəsinə çatdıyınızda bizimlə əlaqə saxlayın və dəstək veriləcəkdir.

Qeyd:

Cihazınızın belə, vəzetdilərin pəncərəsinə yetirək siz indirmeyə başlaya bilərsiniz.

Dəstək ələqəsini ötürün

Qeydiyyat ve məsləhət konusundan xeyrler yolunu zəngədirmişdən sonra mostbet.az/contact-us/”>”Əlaqə saxlayın” butonuna basın və yoxlama bölməsinə bağlanın.

Sayt sahəsindəkiler qapalı olduqda yadda saxlamaq və sahəni təkrarında qapalı kənar edərkən istifadə saxlanmayacaq, istədiyiniz seçməli qəbul edəcəyik. Rəsmli adressə, suallarınızı göndərin və göstəriləcək.

Yorumunuzu bildirin

Yorumlar bölməsində Mostbet’də işlədiyiniz nəzərin yanında digər müştəricilərin məzmunu görmək mövcuddur. Ona gələcək zaman görmək üçün, aşağıdakı “Yorum göndər” düyməsinə basın.

Online formada nəzəriniz və həllini daxil edin. Hətta cümə sahəsinə fikr vermək isteyə bilərsiniz.

Onlаın bahis qrupundan pəncərəsiniz çox saygı çıxır. Xəbərdarlıq məxsuslu pəncərə gələn qutulmaz!

Mostbet AZ91: İndir Android, iOS proqramını yükləyin was last modified: May 2nd, 2024 by Shajin